مشخصات پروژه های اجرا شده به روش RC :

 • « پروژه عملیات حفاری اکتشافی به روش RC (پودری ) در معدن مس میدوک »
  نوع قرارداد ...
  کارفرما شرکت صنایع مس ملی ایران
  مشاور شرکت مهندسین مشاور پارس اولنگ
  محل اجرای پروژه شهربابک – معدن مس میدوک
  تاریخ شروع 1391/12/15
  تاریخ پایان 1391/12/15
  حجم عملیات حفاری 1500 متر
  زاویه حفاریها 90 درجه
  قطر حفاریها اینچ
  عمق حفاریها 400 متر
  فعالیتهای جانبی پروژه ...
 • « پروژه عملیات حفاری اکتشافی به روش RC (پودری ) در معدن مس سیه کمر میانه »