مشخصات پروژه های اجرا شده به روش RC :

 • « پروژه عملیات حفاری اکتشافی به روش RC (پودری ) در معدن مس میدوک »
  نوع قرارداد ...
  کارفرما شرکت صنایع مس ملی ایران
  مشاور شرکت مهندسین مشاور پارس اولنگ
  محل اجرای پروژه شهربابک – معدن مس میدوک
  تاریخ شروع 1391/12/15
  تاریخ پایان 1391/12/15
  حجم عملیات حفاری 1500 متر
  زاویه حفاریها 90 درجه
  قطر حفاریها اینچ
  عمق حفاریها 400 متر
  فعالیتهای جانبی پروژه ...
 • « پروژه عملیات حفاری اکتشافی به روش RC (پودری ) در معدن مس سیه کمر میانه »
  نوع قرارداد ...
  کارفرما شرکت آریا کانسار ثمین
  مشاور آریا کانسار ثمین
  محل اجرای پروژه سیه کمر واقع در شهرستان میانه
  تاریخ شروع 1392/2/1
  تاریخ پایان 1392/3/15
  حجم عملیات حفاری 4000 متر
  زاویه حفاریها 90 درجه
  قطر حفاریها اینچ
  عمق حفاریها 300 متر
  فعالیتهای جانبی پروژه ...
 • « پروژه عملیات حفاری اکتشافی به روش RC (پودری ) در معدن سرب و روی مهدی آباد »
  نوع قرارداد ...
  کارفرما مجتمع سرب و روی مهدی آباد
  مشاور شرکت مهندسین مشاور معدن زمین
  محل اجرای پروژه آذربایجان غربی – تکاب – روستای زرشوران - معدن طلای زرشوران
  تاریخ شروع 1392/7/20
  تاریخ پایان 1392/8/30
  حجم عملیات حفاری 500 متر
  زاویه حفاریها 90 درجه
  قطر حفاریها اینچ
  عمق حفاریها از 50 متر الی 150 متر
  فعالیتهای جانبی پروژه ...
 • « پروژه عملیات حفاری اکتشافی به روش RC (پودری ) در معدن منگنز چاه شور مروست »
  نوع قرارداد ...
  کارفرما شرکت سیاه جم
  مشاور مهندسی مشاور فکر
  محل اجرای پروژه معدن منگنز چاه شور مروست
  تاریخ شروع 1392/6/20
  تاریخ پایان 1392/6/30
  حجم عملیات حفاری 1200 متر
  زاویه حفاریها 90 درجه
  قطر حفاریها اینچ
  عمق حفاریها 100 متر
  فعالیتهای جانبی پروژه ...
 • « پروژه عملیات حفاری اکتشافی به روش RC (پودری ) در معدن طلای زرشوران »
  نوع قرارداد ...
  کارفرما طرح طلای زرشوران
  مشاور طرح طلای زرشوران
  محل اجرای پروژه آذربایجان غربی – تکاب – روستای زرشوران – معدن طلای زرشوران
  تاریخ شروع 1392/7/20
  تاریخ پایان 1392/8/30
  حجم عملیات حفاری 500 متر
  زاویه حفاریها 90 درجه
  قطر حفاریها اینچ
  عمق حفاریها از 50 الی 150 متر
  فعالیتهای جانبی پروژه ...
 • مشخصات پروژه های اجرا شده به روش مغزه گیری :

 • « عملیات حفاری ومغزه گیری ومطالعاتی پروژه تونل آبرسانی سد آزاد به دشت روانسر »
  نوع قرارداد دست دوم ازشرکت مهندسی مشاور گمانه کاو
  کارفرما شرکت آب منطقه ای غرب
  مشاور شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
  محل اجرای پروژه کردستان
  تاریخ شروع 1385/5/15
  تاریخ پایان 1385/12/15
  حجم عملیات حفاری 600 متر
  زاویه حفاریها 90 درجه
  قطر حفاریها HQ و NQ
  عمق حفاریها از 50 تا 250 متر
  فعالیتهای جانبی پروژه پیزومتری گمانه ها
 • « عملیات حفاری ومغزه گیری معدن متروکه سرب وروی ایپک »
  نوع قرارداد دست اول
  کارفرما شرکت تهیه وتولید مواد معدنی ایران
  مشاور شرکت بین المللی مهندسی مشاور مواد معدنی
  محل اجرای پروژه نزدیکی روستای ایپک از توابع شهرستان اشتهارد کرج
  تاریخ شروع 1386/3/2
  تاریخ پایان 1386/6/15
  حجم عملیات حفاری 1000 متر
  زاویه حفاریها از65 تا 90 درجه
  قطر حفاریها HQ و NQ
  عمق حفاریها از 100 تا 150 متر
  فعالیتهای جانبی پروژه انحراف سنجی گمانه ها وپیزومتر
 • « عملیات حفاری ومغزه گیری معدن طلای موته »
  نوع قرارداد دست اول
  کارفرما شرکت تهیه وتولید مواد معدنی ایران
  مشاور شرکت بین المللی مهندسی مشاور مواد معدنی
  محل اجرای پروژه معدن طلای موته
  تاریخ شروع 1386/4/15
  تاریخ پایان 1386/9/15
  حجم عملیات حفاری 2000 متر
  زاویه حفاریها 90 درجه
  قطر حفاریها HQ و NQ
  عمق حفاریها از 100 تا 150 متر
  فعالیتهای جانبی پروژه انحراف سنجی گمانه ها وپیزومتر
 • « عملیات حفاری ومغزه گیری معدن سرب وروی پیناوند »
  نوع قرارداد دست اول
  کارفرما شرکت تهیه وتولید مواد معدنی ایران
  مشاور شرکت بین المللی مهندسی مشاور مواد معدنی
  محل اجرای پروژه نطنز- روستای کمجان
  تاریخ شروع 1386/5/1
  تاریخ پایان 1386/8/30
  حجم عملیات حفاری 500 متر
  زاویه حفاریها از65 تا 90 درجه
  قطر حفاریها HQ و NQ
  عمق حفاریها از 100 تا 150 متر
  فعالیتهای جانبی پروژه انحراف سنجی گمانه ها وپیزومتر
 • « عملیات حفاری ومغزه گیری ومطالعات ژئوتکنیک آب شیرین کن بندرعباس »
  نوع قرارداد دست اول
  کارفرما شرکت ساختمانی 115
  مشاور دفتر فنی کارگاه
  محل اجرای پروژه بندرعباس
  تاریخ شروع 1388/2/15
  تاریخ پایان 1388/3/15
  حجم عملیات حفاری 150 متر
  زاویه حفاریها 90 درجه
  قطر حفاریها HQ
  عمق حفاریها از 0 تا 120 متر
  فعالیتهای جانبی پروژه تست نفوذپذیری-پیزومتر
 • « عملیات حفاری ومغزه گیری ومطالعات ژئوتکنیک نیروگاه برقآبی ارس »
  نوع قرارداد دست اول
  کارفرما قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء – مؤسسه ساحل
  مشاور شرکت مهندسی مهاب قدس
  محل اجرای پروژه آذربایجان شرقی - جلفا
  تاریخ شروع 1388/8/10
  تاریخ پایان 1388/10/10
  حجم عملیات حفاری 600 متر
  زاویه حفاریها 90 درجه
  قطر حفاریها HQ
  عمق حفاریها از 0 تا 300 متر
  فعالیتهای جانبی پروژه تست نفوذپذیری-هیدروفرکچرینگ - پیزومتر
 • « عملیات حفاری ومغزه گیری معدن مس تسوج در آذربایجان شرقی »
  نوع قرارداد دست اول
  کارفرما شرکت خرس سفید شمال
  مشاور دفتر فنی
  محل اجرای پروژه تبریز- تسوج
  تاریخ شروع 1389/2/1
  تاریخ پایان 1389/11/30
  حجم عملیات حفاری 10000 متر
  زاویه حفاریها 55 درجه
  قطر حفاریها HQ
  عمق حفاریها از 0 تا 250 متر
  فعالیتهای جانبی پروژه چاه پیمایی گمانه ها-انحراف سنجی - پیزومتر
 • « عملیات حفاری ومغزه گیری معدن سنگ تراورتن سلماس »
  نوع قرارداد دست اول
  کارفرما شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ
  مشاور دفتر فنی کارگاه
  محل اجرای پروژه آذربایجان شرقی - سلماس
  تاریخ شروع 1389/4/1
  تاریخ پایان 1389/10/10
  حجم عملیات حفاری 1000 متر
  زاویه حفاریها 90 درجه
  قطر حفاریها HQ
  عمق حفاریها از 0 تا 100 متر
  فعالیتهای جانبی پروژه ...
 • مشخصات پروژه های در دست اجرا :

 • « عملیات حفاری ومغزه گیری معدن ذغالسنگ پروده شرقی طبس »
  نوع قرارداد دست دوم از شرکت نوین معدن
  کارفرما شرکت تهیه وتولید مواد معدنی ایران
  مشاور شرکت کانسار جویان پویش
  محل اجرای پروژه طبس
  تاریخ شروع 1386/10/15
  تاریخ پایان ادامه دارد
  حجم عملیات حفاری 10000 متر
  زاویه حفاریها 90 درجه
  قطر حفاریها HQ
  عمق حفاریها از 150 تا 470 متر
  فعالیتهای جانبی پروژه چاه پیمایی گمانه ها
 • « عملیات حفاری ومغزه گیری معدن سنگ تراورتن محلات »
  نوع قرارداد دست اول
  کارفرما شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ
  مشاور دفتر فنی کارگاه
  محل اجرای پروژه اصفهان - محلات
  تاریخ شروع 1387/8/1
  تاریخ پایان ادامه دارد
  حجم عملیات حفاری 1000 متر
  زاویه حفاریها 90 درجه
  قطر حفاریها HQ
  عمق حفاریها از 0 تا 100 متر
  فعالیتهای جانبی پروژه ...
 • « پروژه عملیات حفاری اکتشافی به روش RC (پودری ) در معدن سنگ آهن کامو در کاشان »
  نوع قرارداد ...
  کارفرما شرکت کانسار آذرین کاشان
  مشاور شرکت مهندسین مشاور بهسام
  محل اجرای پروژه شهرستان کاشان – شهر کامو- معدن سنگ آهن کامو
  تاریخ شروع 1392/9/1
  تاریخ پایان 1392/9/30
  حجم عملیات حفاری 1300 متر
  زاویه حفاریها از 60 درجه الی 90 درجه
  قطر حفاریها اینچ
  عمق حفاریها 30متر الی 100 متر
  فعالیتهای جانبی پروژه ...
 • « پروژه عملیات حفاری اکتشافی به روش RC (پودری ) در معدن زغالسنگ پروده طبس »
  نوع قرارداد ...
  کارفرما شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
  مشاور شرکت مهندسین مشاور کاوشگران
  محل اجرای پروژه معدن زغالسنگ پروده طبس
  تاریخ شروع 1392/9/20
  تاریخ پایان 1392/9/30
  حجم عملیات حفاری 5000 متر
  زاویه حفاریها 90 درجه
  قطر حفاریها اینچ
  عمق حفاریها از 250 متر الی 400 متر
  فعالیتهای جانبی پروژه ...

 


تمـاس با ما

کرمان : میدان قرنی ، خیابان سعدی ، سعدی 8، پلاک 4
تلفن تماس : 2235885-0341
فکس : 2267295-0341

تهـران : شهـرک غرب ( قـدس ) ، بلـوار فرح زادی، تقاطع فخار مقدم، کوچه بهار، پلاک 3
شماره تماس : 22377039-021

دانلـود کاتالوگ

Design By Amin Eshtiaghi ( 0919 507 39 69 ) © 2012

那么现在的燕窝酒酿蛋,也是目前市场上首款将燕窝和酒酿蛋结合的产品产后丰胸产品。酒酿蛋本身具有美胸养颜,催乳发奶的功效,而加了燕窝的燕窝酒酿蛋更加有助于人体及乳房的生长发育丰胸产品,抗衰老,改善血液循环,针对女性补气养血,调理痛经,暖胃驱寒的作用粉嫩公主酒酿蛋。首次将美胸,美容,养颜相结合,满足了更多爱美小姐姐的追求丰胸方法